Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

amortencja
Bolesny jest poród człowieka, zwłaszcza gdy rodzi siebie sam w wieku dorosłym.

June 04 2017

amortencja
amortencja
amortencja
amortencja
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss vialifeless lifeless
1205 7bbe 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie vialifeless lifeless
amortencja
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
amortencja
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaparisienne laparisienne
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

amortencja

June 01 2017

amortencja
amortencja
8138 b2f7 500
amortencja
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou vialaparisienne laparisienne
amortencja
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
amortencja
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie.
— Kacper Pietruszewski
7807 c0f5

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 vialaparisienne laparisienne
amortencja
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl